Kurser

Vår kursverksamhet vänder sig till personer som i sitt nuvarande arbete kan behöva mera kunskap gällande hissar för sina arbetsuppgifter. 

Varje kurs vänder sig till olika yrkesgrupper för att ge dessa mera kunskap kring arbete med hissar.

Kurserna har skapats för att ge en öka säkerheten samt kunskap kring upphandlingar och vilket ansvar som ligger vid ett fastighetsägaransvar. De som har ett fastighetsansvar har nytta av t.ex veta mera om regelverket kring hissar.

Som fastighetstekniker kan nödvändig kännedom kring arbete i hisschakt och de gällande säkerhetsbestämmelser vara till daglig nytta. Eller den som arbetar med inköp av service avtal och löpande underhåll har också glädje av det kursutbud vi har.

Våra kurser är idag unika i sitt slag. Kortare kurser för de som inte har någon hissutbildning. Men som kan vara behjälpliga av att ha nödvändig kännedom för enklare hantering och riskhantering vid arbete med hiss.

Dessa kurser är alltså inte någon utbildning för att arbeta som hissmontör. 

”FASTIGHETSÄGARANSVAR, SERVICE OCH UNDERHÅLL”

Kursen vänder sig till personer som vill ha kunskap om ett fastighets- och hissägar ansvar.

Vi går här igenom det ansvar man har som fastighetsägare / hissägare, regelverket kring hissar och förebyggande underhållsplan.

Kurs innehåll:

 • hissens konstruktion
 • regelverk
 • nödtelefoner
 • fastighetsägaransvar
 • service avtal
 • löpande underhåll
 • korgdörr
 • foto cellist
 • foliering
 • tredjeparts besiktningsföretag hiss

Kursen passar dig med:

 • styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen
 • som är en mindre fastighetsägare
 • tjänsteman med fastighetsägarnansvar
 • person med hissansvar

Kursläng:

 • 3 timmar
 • kursen kan hållas både dag- och kvällstid

Ingår:

 • kurs kompendium digitalt alt USB

Pris:
Be om offert.

Plats:
Pandemin har gjort så att vi ändrat i våra kurs koncept.
Nu mera så åker vi ut till Era arbetsplatser och håller kurserna så minst 4 personer krävs .
Fördelen med detta koncept är att ni som kursdeltagare får kunskap om Era egna hissar vilket är en stor fördel.

Det finns inga planerade datum för närvarande, kontakta oss för bokning.

Läs Allmänna bestämmelser för kusen här.

”HANTERING OCH INKÖP AV HISSTJÄNSTER”

En kurs för förvaltare och inköpare av hisstjänster. 

Efter genomgången kurs kommer kursdeltagarna ha mera kunskap inom regelverket kring hissar, vad en bör tänka på vid t.ex inköp av service avtal och ombyggnader. En överblick över tillverkare av hissar, korgdörrar, fotocellister och besiktningsorgan.

Innehåll:

 • hissens konstruktion
 • regelverk
 • nödtelefoner
 • fastighetsägaransvar
 • service och löpande underhåll
 • svenska tillverkare av hissar och styrningar
 • korgdörr
 • fotocellist
 • foliering
 • tredjeparts besiktningsförega hiss
 • vad kan var egen personal utföra
 • daglig tillsyn
 • risker vid arbete med hissar
 • programhandlings underlag hissombyggnader

Kursen passar dig som arbetar med:

 • Förvaltare
 • Teknisk förvaltare
 • Inköpare av hisstjänster
 • Hiss ansvarig
 • Fastighetsägare ansvarig
 • Styrelsemedlemmar i BRF

Ingår:

 • för- och eftermiddags fika
 • lunch
 • kurskompendium digitalt
  mallar och underlag för ditt dagliga arbete

Kurs längd:
Heldags kurs

Pris:
Be om offert.

Plats:
Pandemin har gjort så att vi ändrat i våra kurs koncept.
Nu mera så åker vi ut till Era arbetsplatser och håller kurserna så minst 4 personer krävs .

Kursen kräver egen dator med internetuppkoppling.

Det finns inga planerade datum för närvarande, kontakta oss för bokning.

Läs Allmänna bestämmelser för kusen här

”RISKHANTERING HANDHAVANDE VID HISSARBETEN, SAMT EVAKUERING AV FOLK UR HISS”

Kursen har som mål att ge nödvändig kännedom för att beträdda hisschakt, manövrera hissen från hisstaket och evakuera folk ut ur hissen på ett tryggt och säkert sätt samt enklare åtgärder på eget hissbestånd.
Vi bygger kursen på Kapitel 3 §2 och §3 i arbetsmiljölagen, där arbetsgivaren skall ge den anställde alla de kunskaper och förutsättningar för att utföra ett arbete.

Kursen kommer att ta upp moment från arbetsmiljölagen.
En genomgång av olika hisstyper, vilka risker det föreligger samt gällande säkerhetsbestämmelser.
Deltagarna får jobba utefter en upprättat riskanalys, den ska fyllas i innan man beträder ett hisschakt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Efter kursen utfärdas kursintyg till deltagarna.

Vi kommer att ge er de verktyg som behövs för att kunna bedöma riskerna med att arbeta med hissar.
Då detta sker lokalt så kommer vi även i denna företagsanpassade kurs ge fastighetsteknikerna de kunskaper som behövs för att utföra enklare åtgärder på hissar i eget bestånd, vilket kommer att ge en besparing på sikt.

Observera att detta inte är någon hissmontör utbildning på fyra timmar. Vi kommer att ge er de verktyg som behövs för att kunna bedöma riskerna med att arbete i hissar.

Deltagarna får nödvändig kännedom om att:

 • arbeta i hisschakt
 • köra hiss med öppen dörr
 • köra hiss från hisstaket
 • arbete under hisskorg
 • evakuera folk ur hiss

Kursen vänder sig till de som arbetar som:

 • målare
 • fastighetstekniker
 • husvärdar
 • elektriker
 • byggarbetare
 • smed
 • lokalvårdare
 • övriga grupper som kan behöva i arbeta i hisschakt och evakuera folk i ut hiss

Ingår:

 • kurskompendium på USB

Kurslängd:
4-5 timmar

Pris:
Be om offert.

Plats:
Pandemin har gjort så att vi ändrat i våra kurs koncept.
Nu mera så åker vi ut till Era arbetsplatser och håller kurserna så minst 4 personer krävs .
Fördelen med detta koncept är att ni som kursdeltagare får kunskap om Era egna hissar vilket är en stor fördel.

Det finns inga planerade datum för närvarande, kontakta oss för bokning.

Läs Allmänna bestämmelser för kusen här