HissKoncept i Stockholm arbetar idag med kurs- och konsult verksamhet. Alltid med fokus på att våra kunder ska ha ekonomiska och driftsäkra hissar. 

Säkerhetsfrågor är alltid av största prioritet i alla lägen. Förutom ett fokus på säkerhet så finns mycket annat som HissKoncept kan hjälp till med genom våra konsulttjänster och kurser. Vi har skapat tjänster och kurser som är till nytta för både fastighetsägare och de tekniker som i sitt arbete kommer i kontakt med hissar i någon form.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med konsulttjänster eller kurser.

l

Konsult tjänster

Som fastighetsägare har du många saker som du ska ha kontroll över. En av många viktiga funktioner i en fastigheten är hissen. Kunskap om och kring hissen är det inte alla som har, och då inte heller så lätt att alla gånger hänga med och förstå vad hissföretaget pratar om. Men är det något vi har stor erfarenhet och kunskap kring, så är det just hissar.

Läs mera om konsult tjänsterna här

Kurs

Våra kurser vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete kan behöva mera kunskap om och kring hissar för sina arbetsuppgifter. Dessa kurser har kommit till för att ge en öka säkerheten samt kunskap kring upphandlingar och vilket ansvar som ligger vid ett fastighetsägaransvar.

Lär mera om vår kursverksamhet här