HissKoncept i Stockholm arbetar idag med kurs- och konsult verksamhet. Alltid med fokus på att våra kunder ska ha ekonomiska och driftsäkra hissar. 

Säkerhetsfrågor är alltid av största prioritet i alla lägen. Förutom ett fokus på säkerhet så finns mycket annat som HissKoncept kan hjälp till med genom våra konsulttjänster och kurser. Vi har skapat tjänster och kurser som är till nytta för både fastighetsägare och de tekniker som i sitt arbete kommer i kontakt med hissar i någon form.

För konsulttjänster inom fastighet besök vårt systerföretag
Pettersson Fastighetskoncept.

l

Tjänster

Våra tjänster som hisskonsult, teknisk förvaltare, stöd till styrelser, mm hjälper dig med fastighetsägaransvar. Att få hjälp med de delar där den egna kunskapen och tiden kan behöva förstärkning.

Läs mera om tjänsterna här

Kurs

Våra kurser vänder sig till personer som i sitt dagliga arbete kan behöva mera kunskap om och kring hissar för sina arbetsuppgifter. Dessa kurser har kommit till för att ge en öka säkerheten samt kunskap kring upphandlingar och vilket ansvar som ligger vid ett fastighetsägaransvar.

Lär mera om vår kursverksamhet här