Tjänster

Är du fastighetsägare, styrelsemedlem i  en bostadsrättsförening eller har en anställning med fastighetsansvar, ja då har du många saker att ha kontroll över. Hissen är en av alla funktioner som finns i fastigheten och som kan bli kostsam om den inte får det underhåll, reparationer, uppgraderingar som verkligen krävs för att den ska vara säker och funktionsduglig.

 

Kunskap om och kring hissen är det inte alla som har, och inte heller helt enkelt att förstå vad hissföretaget alla gånger pratar om. Det är här som våra konsult tjänster kan vara en bra investering.

HissKoncepts hisskonsult, Micke, har en lång och gedigen erfarneht av hissar med över 40 år i branchen. Under de här åren har han hunnit samla på sig en hel del kunskaper från de befattningar han har haft. En heltäckande kompetens om och kring hissar, portar och lyftbord.

Varför anlita en hisskonsult?

Som fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är det vara bra att kunna ta hjälp av en erfaren person. En person som har kunskap och erfarenhet när det gäller driftutrednignar, budget, status underlag, avtalsutrednignar, omförhandlingar av service avtal och nya service avtal gör att ev misstag av detta kan minimeras.

Anlita en hisskonsult kan ge både kort- och långsiktiga besparingar.

Våra konsulttjänster

Fakturagranskning

Att ta hjälp att granska fakturor kan vara en bra investering. Det är inte alltid helt enkelt att veta om fakturan är rimlig mot utfört arbete alla gånger.

Så här kan det se ut när vi hjälper till att granska fakturor gällande utfört hissarbete.

Avtalsutredning, om- och nyförhandling av serviceavtal

Här gör Micke en genomgång av att servicen är utförd enligt gällande avtal. Det har visat sig att vid tillfällen så har hisservicen brustit i utförande mot gällande avtal. Vid uteblivna service besök ökar driftstörningar och flera fel kan uppstå.

Om det visar sig att ett hissföretaget inte sköter sin del av avtalet kan fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen kräva pengar tillbaka.

Micke gör en service besiktning, dokumenterar ev brister och upprättar ett protokoll. Ett protokoll som då kan användas vid möte med hissföretaget, för ev återbetalning om det visar sig att hissföretaget brustit gällande avtalet.

Budget- och statusunderlag

En noggrann genomgång av anläggningen och den nuvarande statusen. En sammanfatting och plan över det som kommer att behöva göras i framtiden, en 3- eller 5-års planering.

Driftsutredningar

Att utreda anläggningar med syfte att analysera varför en anläggning inte fungerar så som den bör. Behövs det en modernisering, eller räcker det en en enklare reparation? Micke gör ett utlåtande över de åtgärder som föreslås för att öka hissens driftsäkerhet. 

Här kan du kontakta oss för att begära offert och boka en konsulttjänst.

Micke Pettersson
hisskonsult – teknisk förvaltare

Efter en mängd av år av dygnet-runt verksamhet är det nu dags att jobba med lite mera normala arbetstider. Från och med mars 2019 kommer Micke att enbart arbeta som konsult och med kursverksamhet.

Micke har jobbat med hissar och fastigheter sedan 70-talet på olika företag och med olika befattningar, samt drivet eget i drygt 10 år.

Säkerhet, är ett ledord som alltid finns med när Micke arbetar. Säkerhet för tekniker som arbetar med hissen, för fastighetsägaren och sist men inte minst för tredjepart, dvs alla de som transporteras med hissen.

Ett genuit och ärligt engagemang kan den som anlitar Micke som konsult förvänta sig.

Tveka inte att kontakta Micke för att få hjälp, råd med besparingar på hissarna. Men framförallt att säkerställa driftsäkra hissar.