Vi på Hisskoncept tillsammans med Johan De Bourg tagit fram ett par reklamfilmer
för våra kurser dessa finns att titta på hemsidan under fliken kursverksamhet
Nödvändig kännedom evakuering av folk ur hiss samt under Handhavande av arbete i hisschakt.

Vi har även tagit fram en riskanalys där man kan kartlägga alla riseker som
föreligger med att jobba i ett hisschakt eller beträdda ett hissmaskinrum.

Vi säljer våra hisskurser via Studier.se

Nödvändig kännedom om evakuering ur hiss

Välkomna att besöka vår hemsida och boka Era hisskurser