Hisskurser hos oss på HissKoncept har nu utvecklats
till att jobba mycket mera med risker som föreligger i att arbeta i
hisschakt och att evakuera folk ur hiss.
I samarbete med Johan De Bourg har vi tagit fram instruktions filmer
som man gå tillbaks att titta på för att fräscha upp sitt minne hur Gjorde jag nu igen

Välkomna och anmäla Er till våra Hisskurser

Klicka på länken nedan för att få lite mera information.

Reklam Riskanalys v4