Hade vi en öppen hisskurs, där deltagarna fick kunskap om dom risker som föreligger vid arbete med hissar.
4 mycket duktiga deltagare
Jari Andersen
Johan Gyllenfors
Torbjörn Olofsson
Katarina Andersson

Jätte tack för Ert deltagande och önska till med Era nya kunskaper, inom säkerhet vid arbete med hissar.