Personal på Caverion och Åhlens har 181116, genomgått hisskurs
Handhavande av hiss samt evakuering av folk ur hiss.
Kursen genomfördes på deras arbetsplats för att få så mycket kunskap om hissarna som
dom har i sitt bestånd.

Thomas Sotare
Thomas Boström
Olov Alm
Kaj Skogberg

Lycka till med all Er nya kunskap om de risker som föreligger vid evakuering av folk ur hiss.