Då har 2 stycken dagar av hisskurs genomförts och jag vill tacka för gott intresse och hoppas att alla kommer ha glädje av sin genomförda hisskurs.

Tackar till:
Björn Granström, Dan Byberg, Jan Nilsson, Leo Simonato, Michael Konradsdal, Ola Molin
Rickard Simu, Pekka Forsander, Ove Nyholm, Anders Axtelius, Anthony Bergman, Bengt Herke Charlie Lövhammar Bystedt, Abdelkader Chaouche, Daniel Oldenburg,
Greger Larsson, Lars-Göran Lind

Ovan killar jobbar på Hestia Fastighetsförvaltning AB. Hestia har nu gett sina anställda runt om i Sverige den nödvändiga kännedomen för hantering av hissar allt enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 och §2 och 3.

Tackar Alla.