Personal på H2M har 181122, genomgått hisskurs
Handhavande av hiss samt evakuering av folk ur hiss.
Vi har gått igenom dom risker som föreligger i att arbeta med hissar,
Praktik och teori.
Så nu kan dessa personer med gott samvete hjälpa till med Evakuering av folk ur hiss
och provningar av brand deckare och rökluckor i hiss schakts toppen.

Leif Norin
Kent Fahlberg
Niklas Nyström
Tomas Håkansson
Michael Grönwall
Mouris Zoughbi
Andreqs Starberg
Tommy Forsberg

Lycka till med all Er nya kunskap om de risker som föreligger vid evakuering av folk ur hiss.