Vi har nu deltagit i vår första fastighetsmässa i Solna.
Det var mycket lärorikt och fick kontakt med många nya och gamla kontakter.
Vi vill passa på att tacka alla besökare.

Tack
Tack