Nödvändig kännedom evakuering av folk ur hiss

 

Kurs ”Nödvändig kännedom evakuering av folk ur hiss”

Denna kurs har som mål att utbilda för arbeten att evakuera folk ur hiss.

Kurs ”Nödvändig kännedom evakuering av folk ur hiss” är uppdelad på lika delar teori och praktiska övningar.

TID

Kurslängen är en halvdag. Tiden fördelas mellan den teoretiska delen och med praktiska övningar.

Kursens syfte och innehåll;
Efter kusen kommer deltagaren att ha grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man evakuerar folk ur hiss på ett säkert sätt, för både de instängda i hissen och den som ska evakuera folk ur hissen.

Teoretisk del – ca 2 timmar

 • Hissens konstruktion
 • Nödöppning av hissdörrar
 • Folk fast i hissen (evakuering av folk ur hiss)
 • Baxning av linhissar
 • Nödsänkning av hydraulhissar

Praktiska övningar – ca 2 timmar

 • Nödöppning av hissdörrar
 • Folk fast i hissen (evakuering av folk ur hiss)
 • Baxning av linhissar
 • Nödsänkning av hydraulhissar

Kursen vänder sig i första hand till;

 • Väktare
 • Bovärdar
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsjour
 • Lokalvårdare

Datum för kurs:
Kontakta oss för att få aktuella kurs dagar

Med reservation för ev ändringar

Lokal:
Hisskoncept i Stockholm AB
Grindstuvägen 44-46, Bromma

Antal deltagare:   
max 8 personer per kurstillfälle

Pris:
2 200:- ex moms / person

Flera personer från ett företag maila oss om offert
Företagslagd kurs i hela Sverige maila oss om offert

Maila en intresseanmälan för att boka kurs

Läs om våra Allmänna villkor