Kursverksamhet

Kursverksamhet

Våra kurser är idag unika i sitt slag. Kortare kurser för de som inte har någon hissutbildning. Men som kan vara behjälplig av att ha nödvändig kännedom för enklare hantering av hissen. 

Under de här kursdagarna får deltagarna den kännedom som krävs för att t.ex. evakuera folk ur hissen, köra hissen från taket, enklare felsökning samt säkerheten kring dessa enklare åtgärder.

Allt enligt Arbetsmiljölagen Kapitel 3. Följ länken nedan.
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/?hl=Arbetsmilj%C3%B6lagen%20Kapitel%203#5

De öppna kurserna hålls i våra lokaler i Bromma, och de företagsanpassade kurserna ute hos kund, över hela Sverige.

Kursdeltagare

Med våra kurser vänder vi oss till de som idag arbetar i fastigheter men inte har någon hisskunskap för att utföra arbeten i hisschakt och maskinrum.

Efter genomgång kurs kommer deltagarna att kunna utföra vissa enklare arbete av hissen.

Kursdeltagarna som är främst fastighetsskötare, driftpersonal, väktare eller andra som kan komma i kontakt med att hissen och dess utrymmen.

Att dessa yrkesgrupper har denna kunskap av enklare hisskunskaper visar sig vara av stort värde för både fastighetsägaren, eller besökaren som sitter fast i hissen.  Det ger en kortare inställelse tid för att släppa ut folk fast i hissen, vilket i sin tur ger både en tidsbesparing och en ekonomisk besparing. Eftersom hissföretag inte vid alla tillfällen  måste göra en akututryckning.

Vi jobbar efter en riskanalys ” Arbete i hisschakt och maskinrum”

Kurser

 

Kontakta oss här