Hisskonsult

Som fastighetsägare eller som styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen har du många saker att ha kontroll över. En viktig funktion i fastigheten är hissen. En funktion som kan bli kostsam om hissen inte underhålls, inte repareras eller byggs om det verkligen inte krävs. Kunskap om och kring hissen är det inte alla som har, kanske inte heller så lätt alla gånger att förstå vad hissbolaget alla gånger pratar om. 

Vår hisskonsult, Micke Pettersson, har en lång och gedigen erfarenhet i hissbranschen. Han har jobbat i ca 40 år med hissar, från montör till ett flertal befattningar där han samlat på sig en heltäckande kompetens om och kring hissar, lyftbord och portar.

Varför anlita en hisskonsult?

Som fastighetsägare, eller bostadsrättsföreningar är det vara bra att ta hjälp av en erfaren person som kan hissbranschen då det gäller t.ex. driftutredningar, budget och status underlag, avtalsutredningar samt omförhandlingar av service avtal och nya service avtal.

Att anlita en hisskonsult kan bli en besparing på kort och lång sikt.

Vad du kan förvänta dig av vår hisskonsult

Driftutredningar

Utreda anläggningar med syfte att analysera varför en anläggning inte fungerar så som den bör. Behövs det en modernisering, eller kanske det räcker med en enklare reparation?

Driftutredningen avslutas med ett utlåtande över de åtgärder som Micke föreslår för att öka hissens driftsäkerhet.

Budget och status underlag

En ordentlig genomgång av anläggningen, nuvarande status.

En sammanfattning över vilka investeringar som kommer att behöva göras i framtiden.

Avtals utredning, om- och nyförhandling av service avtal

Under senare tid har Micke hjälpt både fastighetsägare och bostadsrättföreningar med service besiktningar. Det har i flertal fall visat sig att hissföretag brister i servicen enligt det avtal som finns. Det har rört sig om uteblivna service besök, återkommande driftstörningar mm.

Om hissföretaget inte sköter sin del av avtalet kan fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen kräva pengar tillbaka.

Micke kan här göra en service besiktning, dokumentera brister och upprätta ett protokoll. Ett protokoll som kan användas vid möte hissföretag som har serviceavtalet för ev återbetalning om det visar sig att hissföretaget inte skött sin del av avtalet.

Ett möte där Micke kan medverka, och även se till att hisservicen fortsättningsvis inte är bristfällig.

Micke blir glad om du kontaktar honom!

Så tveka inte om du har frågor eller vill veta mera om hur du kan få hjälp med goda besparingar på dina hissar och framförallt få driftsäkra hissar. Kontakta oss här