Handhavande av arbete i hisschakt

Kurs: ”Handhavande av arbete i hisschakt”

Denna kurs har som mål att få nödvändig kännedom för arbeten i hisschakt och då även manövrera hissen från hisstaket.

Kursen ”Handhavande av arbete i hisschakt” är uppdelad på lika delar teori och praktiska övningar.

Vi kommer ta upp moment som arbetsmiljölagen, olika typer av hissar samt vad det är för risker som föreligger och gällande säkerhetsbestämmelser.

Tid

Kurslängden är 4 timmar. Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk del, som avslutas praktiska övningar.

Kursens syfte och innehåll;

Efter kursen får deltagarna ett kursintyg som visar att personen har den kännedom som krävs för att;

  • arbeta i hisschakt
  • köra hiss med öppen dörr
  • köra hiss från hisstaket
  • arbete under hisskorg

Kursen vänder sig i första hand till;

  • målare
  • elektriker
  • byggarbetare
  • smeder
  • lokalvårdare
  • övriga guppet som kan behöva arbeta i ett hisschakt

Datum för kurs:
Kontakta oss för att få aktuella kurs dagar

Med reservation för ev ändringar

Lokal:
Hisskoncept i Stockholm AB
Grindstuvägen 44-46, Bromma

Antal deltagare:   
max 8 personer per kurstillfälle

Pris:
2 200:- ex moms / person
Är ni flera som skall gå på en kurs maila oss om offert
Företagslagd kurs i hela Sverige maila oss om offert

Maila en intresseanmälan för att boka kurs

Läs om våra Allmänna villkor