Välkommen!

Välkommen till det lilla företaget med de stora hisskunskaperna!

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar får här hjälp att ta fram lösningar för att säkra transporter i byggnader med hissar och portar.
Våra kunder ska ha de mest ekonomiska och driftsäkra hissarna de är viktigt för oss.

Konsult – och kursverksamhet

Konsultverksamhetens mål är att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska kunna ta hjälp av en erfaren person med stor kunskap av bl.a. driftutredningar, budget- och statusunderlag, avtalsutredningar, omförhandlingar av nuvarande och nya serviceavtal.

Anlita en hisskonsult ska ge en besparing på lång och kort sikt.

Läs mera om vår konsultverksamhet här.

Kursverksamheten är till stor nytta för alla som inte har någon hissutbildning, men som arbetar i fastigheter och kan vara behjälplig med att utföra vissa enklare arbete i hisschakt och maskinrum.
Vi jobbar efter en ”Riskanalys” Där den som gått kursen skall vara förtegen med alla risker att jobba i ett hisschakt/maskinrum

Våra kurser är idag unika i sitt slag.

Läs mera om vår kursverksamhet här.

Övriga tjänster;

  • Projektering  och förfrågningsunderlag
  • Hjälp med faktura granskning gällande hissarbeten. (Betalar ni för de ni beställt?)
  • Projektledning, vi tar hand om all granskning, montage eller ombyggnad av hissar, portar och lyftbord
  • Anbudsvärderingar
  • Upphandlingar
  • Slutbesiktningar
  • Garantibesiktningar

Ser framemot att få möjlighet att samarbeta med dig!

Micke Pettersson
Hisskonsult